Terms of Use

Όροι & Προϋποθέσεις
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν μια συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς, του επισκέπτη/πελάτη, που διέπει την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή την εγγραφή σας σε αυτήν, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό, ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εξαρχής, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η χρήση της ιστοσελίδας μας γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και συμφωνείτε ότι είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τη χρήση της ιστοσελίδας μας και για όλη την επικοινωνία και τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας.

Ευθύνη
Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από τον παρόντα ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία χωρίς να δώσουμε λόγο. Κατά την ακύρωση μιας παραγγελίας, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχετε δηλώσει. Όλα τα εισπραχθέντα χρήματα θα επιστραφούν με τη μέθοδο που λαμβάνετε για τις ηλεκτρονικές αγορές.

Παράδοση
Οι χρόνοι παράδοσης που παρέχονται από εμάς είναι μόνο εκτιμήσεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για καθυστερημένες παραδόσεις ή απώλειες ή ζημιές που σχετίζονται με καθυστερημένες παραδόσεις. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι καταχωρήσατε τη σωστή διεύθυνση παράδοσης, καθώς δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για λανθασμένα καταχωρημένες διευθύνσεις παράδοσης.

Αποδοχή αγαθών/υπηρεσιών
Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση των αγαθών/υπηρεσιών για σφάλματα/ελαττώματα και για την άμεση ενημέρωσή μας σε περίπτωση που υπάρχει σφάλμα/ελαττώματα.

Τιμολόγηση
Οι τιμές σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι τιμές είναι σε Euro  και δεν περιλαμβάνουν το VAT. Όλες οι πιστωτικές κάρτες χρεώνονται σε Euro.

Ακυρώσεις παραγγελιών
Για τα φυσικά προϊόντα – εάν ειδοποιηθείτε πριν από την αποστολή των προϊόντων, μπορούμε να δεχτούμε ακυρώσεις παραγγελιών. Εάν τα προϊόντα έχουν αποσταλεί, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ακύρωση της παραγγελίας ή να χρεώσουμε τέλος ακύρωσης, εάν δεν είμαστε σε θέση να ζητήσουμε την επιστροφή του πακέτου από την υπηρεσία παράδοσης.

Πνευματικά δικαιώματα
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα σχέδια, η “εμφάνιση και η αίσθηση” της ιστοσελίδας μας, τα αρχεία δεδομένων, τα γραφικά, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα λογότυπα, οι εικόνες, οι ήχοι, η μουσική, τα αρχεία βίντεο ή ήχου, το λογισμικό και όλος ο κώδικας HTML και άλλος κώδικας που περιέχεται στην ιστοσελίδα μας, καθώς και κάθε άλλη πνευματική ιδιοκτησία, παραμένουν ανά πάσα στιγμή στην κατοχή μας ή/και αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχου τρίτου ιδιοκτήτη τους και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από εμάς ή το σχετικό τρίτο μέρος.

Περιεχόμενο

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα περιεχόμενα και τις πολιτικές προστασίας των εξωτερικών συνδέσμων. Για οποιαδήποτε παρανομία, ελλειπή περιεχόμενο, βλάβες και λοιπές τεχνικές δυσλειτουργίες που προκύπτουν από την χρήση των εξωτερικών συνδέσμων, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών (τρίτων). Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι σε περίπτωση που συναντήσετε υλικό το οποίο θεωρείτε προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως επιλήψιμο.

Σφάλματα, λάθη και ελλείψεις πληροφοριών
Παρά τις άοκνες προσπάθειές μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι εντελώς απαλλαγμένος από λάθη και παραπλανητικές πληροφορίες. Σε περίπτωση σφάλματος ή άλλου προβλήματος που σχετίζεται με το περιεχόμενο, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε το σφάλμα αυτό χωρίς ειδοποίηση. Ο παρόν ιστότοπος www.traveldataservice.com προσπαθεί να παρέχει ακριβείς πληροφορίες και ενημερώσεις στους επισκέπτες του. Ενδεχομένως κάποιες πληροφορίες να παρέχουν ανακρίβιες ή τυπογραφικά λάθη. Δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα των περιεχομένων αυτών και έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η αναφορά σε προϊόντα, επιχειρήσεις, σημεία ενδιαφέροντος, τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπά γίνεται μόνο για λόγους πληροφόρησης και δεν αποτελεί από μέρους μας υιοθέτηση και σύσταση χρήσης αυτών. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για σφάλματα χωρίς περιορισμούς είτε πρόκειται για παρεπόμενες τυχαίες ζημιές, απώλεια κερδών , εσόδων, καθυστερήσεις, χαμένες επικοινωνίες διαμέσου του ιστότοπου, ακόμα και αν έχουμε προειδοποιηθεί εγγράφως ή προφορικώς για αυτές. Με την χρήση του ιστότοπου www.traveldataservice.com δίνετε την συγκατάθεσή σας για όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα.

Σχόλια πελατών
Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλα τα σχόλια των πελατών που μας δίνονται θεωρούνται ιδιοκτησία μας. Αυτό περιλαμβάνει όλη την επικοινωνία με τους πελάτες, τις μαρτυρίες και τα στοιχεία επικοινωνίας. Με την παράδοση αυτών των πληροφοριών σε εμάς, με το παρόν μας δίνετε το μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, αιώνιο, αμετάκλητο, δωρεάν και απεριόριστο δικαίωμα να αναπαράγουμε, να τροποποιούμε, να δημοσιεύουμε, να μεταφράζουμε και να διανέμουμε το εν λόγω υλικό με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο η διοίκηση.

Υποχρεώσεις και ευθύνες σας
Κατά την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα μας. Θα ενεργείτε πάντα σύμφωνα με το νόμο, τα έθιμα και την καλή πίστη. Δεν επιτρέπεται να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή ή μεταβολή στον ιστότοπό μας ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία που μπορεί να εμφανίζεται στον ιστότοπό μας και δεν επιτρέπεται να βλάψετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή τη λειτουργία του ιστότοπού μας.

Αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα και ενδέχεται να προβαίνουμε σε αλλαγές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό για να αντικατοπτρίζουμε τις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας παρέχουμε ειδοποίηση σχετικά με τις αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις και συμφωνείτε περαιτέρω ότι είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τυχόν αλλαγές.

× Γειά σας! Χρειάζεστε πληροφορίες? ?